حوزه فعالیت

معماری

معماری با کنجکاوی شروع می‌شود...

هیچ اجباری در معماری وجود ندارد....

طراحی منظر

ما فضاهای شهری و مناظر را با تاکید بر سلامت جسمی و روانی، درک حسی و تنوع زیستی و سازگاری با اقلیم طراحی می‌کنیم.

طراحی داخلی

ما فضاها را خلق می‌کنیم به آنها شخصیت می‌دهیم و از آن ها اعتبار می‌گیریم.

مهندسی

کلید راه حل‌های طراحی پایدار تعامل بین معماری و فن آوری است

مشاوره

ما به عنوان یک مشاور استراتژیک، از نخستین مراحل پروژه از داشتن تجربه چندین ساله خود در جهت یک فرآیند ساخت مهندسی و علمی استفاده می‌کنیم

error: Content is protected !!