گروه معماری اسکیما از سال 1382 فعالیت خود را آغاز نمود و در طی دو دهه فعالیت خود، حدود 250 پروژه کوچک، متوسط، بزرگ را در استان های تهران، اصفهان، البرز و یزد و... طراحی نموده است که حدود 40 پروژه از این تعداد در بخش اجرا بوده است.


error: Content is protected !!