گروه معماری اسکیما از اعضاء هئیت علمی و مدرسین دانشگاه بوده و لذا تولیدات طراحی این گروه دارای پشتوانه علمی بسیار زیادی می‌‌‌باشند.


error: Content is protected !!