گروه معماری اسکیما از اعضاء هئیت علمی و مدرس دانشگاه بوده و لذا تولیدات طراحی این گروه دارای پشتوانه علمی بسیار زیادی می‌‌‌باشد.


فارسی