موسس کروه معماری اسکیما

alt

مهندس زهرا حسینی

هر ساختمان بزرگ زمانی فقط یک نقشه ساده بوده است مهم نیست که امروز در چه مرحله هستید مهم آینده شماست وچیزی که به آن خواهید رسید.

مهندس زهرا حسینی در تهران خیابان ستارخان متولد شده اند . تا نوجوانی به همراه خانواده در تهران ساکن بوده و به دلایل خانوادگی سالهای بعد را در شهر یزد سکونت داشته اند . تحصیلات معماری خود را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده هنر و معماری یزد گذرانده و بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی بصورت مقطعی در تهران سکونت داشته و کار حرفه ای خود را در زمینه طراحی و اجرای پروژه های معماری شروع نموده اند. در ادامه فرصت تدریس در سه واحد دانشگاهی دولتی و آزاد دریزد برای ایشان فراهم شد که مبنی بر سکونت مجرد در یزد و ادامه کار حرفه ای با تاسیس مهندسین مشاور معماری نقش بنای کویر یزد گردید .ایجاد فرصت کار حرفه ای در شهر اصفهان منجر به مهاجرت موقت ایشان و سپس دایم درسال 1395 گردید . مهندس زهرا حسینی در حال حاضر در دفتر شخصی خود در اصفهان مشغول به انجام کار های طراحی و اجرای پروژه های معماری می باشند . شعار همیشگی ایشان در زندگی و کار تنوع طلبی بوده است . مهاجرت های متعدد اقامتی و کاری و همچنین ایده های معماری پروژه های حرفه ای ایشان گواهی بر این موضوع هستند. از نظر مهندس زهرا حسینی کار معماری بخش جدایی ناپذیر زندگی یک معمار است . معماری از درون معمار می جوشد و او را آبیاری میکند.

اسکیما - برترین گروه معماری اصفهان

به مشاوره رایگان نیاز دارید ؟